I/K/16 Zadania i obowiązki dyrektora szkoły a ocena pracy dyrektora

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
17
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-12-08
Opis:
W pierwszej części szkolenia, przeprowadzonej w formie wykładu opartego na prezentacji multimedialnej, omówione zostaną zadania i obowiązki dyrektora szkoły podlegające ocenie. Przedstawiona zostanie procedura oceny pracy dyrektora szkoły zgodnie z zapisami prawa oświatowego i wytycznymi Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Omówiony zostanie przykładowy arkusz samooceny pracy dyrektora szkoły/placówki. Podczas dyskusji uczestnicy przedstawią swoje propozycje sposobów realizacji kryteriów oceny pracy i pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie dokumentacji szkoły poddawanej analizie przy ocenie pracy dyrektora.
Zakres:
Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły. Procedura oceny pracy dyrektora szkoły. Arkusz samooceny pracy dyrektora szkoły
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-12-08
Data zakończenia: 2020-12-08
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 13.00–16.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Wierzba
Trener: Beata Wierzba
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/K/16/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak