I/C/4 Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
28
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-03-15
Opis:
Prezentacja materiałów związanych z redagowaniem opowiadania twórczego, propozycje ćwiczeń. Pytania, dyskusja oraz wymiana doświadczeń nt. tworzenia wypowiedzi twórczej.
Zakres:
Mocne i słabe strony ósmoklasistów piszących opowiadanie na egzaminie w roku 2022; metody analizy tematu wypracowania; omówienie propozycji ćwiczeń usprawniających redagowanie opowiadania twórczego z wykorzystaniem lektur obowiązkowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-03-15
Data zakończenia: 2023-03-15
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–18.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Jan Kowalski
Trener: Klaudia Szostak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/4/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VIII