I/C/17 Wypowiedź argumentacyjna – wnioski ze sprawdzania rozprawek maturalnych

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
1
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-14
Opis:
Podczas zajęć omówione zostanie pojęcie rozprawki oraz aspekt strukturalny, poznawczy, pragmatyczny i językowo-stylistyczny w rozprawkach. Poszczególne zagadnienia zostaną zilustrowane przykładami z prac maturalnych z lat 2005–2015. Podana zostanie również literatura przedmiotu. Na zakończenie zajęć przewidziany jest czat, podczas którego prowadząca będzie odpowiadała na pytania uczestników.
Zakres:
Pojęcie rozprawki. Wybrane tematy, materiał literacki i problemy do analizy w rozprawkach z prac maturalnych z lat 2005–2015. Aspekt strukturalny, poznawczy, pragmatyczny, językowo-stylistyczny rozprawek. Czynności konieczne w rozprawkach uczniowskich.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-01-14
Data zakończenia: 2021-01-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 13.30–15.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kondracka-Zielińska
Trener: dr Anna Kondracka-Zielińska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/17/3
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej