IV/22 Wypaleni uczniowie. Emocje dzieci i młodzieży w pandemii

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
6
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
Podczas wykładu multimedialnego zostanie przedstawiony wpływ sytuacji kryzysowej na emocje przeżywane przez dzieci i młodzież. Omówione zostaną rodzaje emocji i obszary, w których występują, jak również sposoby radzenia sobie z nimi.
Zakres:
Definicje i cechy emocji. Zadbanie o siebie jako podstawowa zasada wspierania i pomocy innym. Przeżywanie emocji przez dzieci i młodzież. Emocje jako zasoby do wykorzystania w poszukiwaniu rozwiązań.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 1
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie w formie wykładu multimedialnego. Link do nagrania zostanie rozesłany pocztą e-mail do zapisanych uczestników.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska, dr Celina Timoszyk-Tomczak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/VI/22/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×