I/D/28 Wymagania egzaminacyjne w 2021r. – matura z fizyki

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele fizyki
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
17
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-23
Opis:
Nauczyciele na początku szkolenia zapoznają się z wybranymi zapisami rozporządzenia MEN-u w sprawie egzaminów przeprowadzanych w 2021 roku i aneksem do informatora maturalnego z fizyki. Następnie zostaną przedyskutowane zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w porównaniu do wymagań podstawy programowej. Przeanalizowane zostaną przykłady zadań, sprawdzających spełnienie nowych wymagań. Na zakończenie zostaną omówione sposoby pracy z uczniami przygotowującymi się do matury z fizyki w 2021 roku.
Zakres:
Zmiany w egzaminach przeprowadzanych w 2021 roku. Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych do matury z fizyki. Szczegółowa analiza wymagań egzaminacyjnych w porównaniu do wymagań podstawy programowej z fizyki. Przykłady zadań spełniających wymagania maturalne z fizyki na 2021 rok. Wskazania do pracy z uczniami przygotowującymi się do zdawania matury z fizyki w 2021 roku.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-01-23
Data zakończenia: 2021-01-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 11.00–13.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/28/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak