I/D/26 Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 (grupa III)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-19
Opis:
-
Zakres:
Poznanie podstaw prawnych pozwalających na dokonanie zmian dotyczących egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Zapoznanie się i analiza nowych wymagań egzaminacyjnych z matematyki. Doskonalenie umiejętności doboru zadań przygotowujących ucznia do egzaminu w świetle nowych wymagań.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2021-01-19
Data zakończenia: 2021-01-19
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.30–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/26/3
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak