I/D/26 Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 (grupa II)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-15
Opis:
W pierwszej części spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi i kolejnymi etapami pracy nad opracowaniem wymagań egzaminacyjnych z matematyki w roku szkolnym 2020/2021. Następnie zostaną przedstawione wymagania obowiązujące w tym roku szkolnym oraz te, które zostaną w tym roku szkolnym pominięte na egzaminie. W drugiej części spotkania uczestnicy w formie warsztatowej samodzielnie dokonają weryfikacji typowych zadań ze względu na nowe wymagania
Zakres:
Podstawy prawne dokonanych zmian dotyczących egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Analiza nowych wymagań egzaminacyjnych z matematyki. Doskonalenie umiejętności doboru zadań przygotowujących ucznia do egzaminu w świetle nowych wymagań.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2021-01-15
Data zakończenia: 2021-01-15
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.30–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/26/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak