I/I/7 Wycieczka edukacyjna i tematyczna jako forma realizacji podstawy programowej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele historii, WOS, inni zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
12
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-09-27
Opis:
Prezentacja definicji wycieczki szkolnej. Wykład na temat metod nauczania i wychowania poprzez aktywny udział uczniów w procesie edukacyjnym. Praca w grupach i tworzenie planu wycieczki edukacyjnej i scenariusza gry miejskiej. Dyskusja na temat funkcji wycieczki szkolnej w procesie edukacyjnym.
Zakres:
Poznanie metody pracy z zespołem uczniowskim. Przygotowanie nauczycieli do tworzenia ciekawych wycieczek szkolnych. Nabywanie umiejętności konstruowania regulaminów szkolnych. Planowanie pracy nauczyciela w ramach realizacji podstawy programowej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-09-27
Data zakończenia: 2021-09-27
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/I/7/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: III - Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy