I/A/18 Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Pedagodzy i psychologowie szkolni pracujący w szkołach podstawowych, zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-05-06
Opis:
W pierwszej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wspierać uczniów w sytuacji kryzysowej. Wzbogacą swoją wiedzę na temat zachowywania się dzieci w sytuacjach lękowych. Następnie przedstawione zostaną techniki łagodzenia objawów stresu u uczniów oraz praktyczne wskazówki, do wykorzystania w kontakcie z dzieckiem i rodziną. Pedagodzy oraz psychologowie poznają również sposoby jak zadbać o swój dobrostan psychiczny w czasie pracy. Podczas szkoleniu wykorzystane zostaną metody pracy takie jak: wykład podparty prezentacją multimedialną oraz aktywne formy prowadzenia zajęć – ćwiczenie w grupach, możliwość zadawania pytań, burza mózgów, nawiązywanie do osobistych doświadczeń uczestników zajęć. Zajęcia poprowadzi Aleksandra Nowicka- psycholog, psychoterapeutka dzieci i młodzieży w nurcie terapii integracyjnej.
Zakres:
Emocje u dziecka w czasie pandemii. Budowanie i podtrzymywanie poczucia bezpieczeństwa. Wsparcie rodziny w kontekście dzieci. „Jestem przy sobie- jestem przy Tobie”, czyli refleksje nad pomocą dla siebie.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-05-06
Data zakończenia: 2021-05-06
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. Ponieważ szkolenie ma formę warsztatową prosimy o czynny udział oraz o włączenie możliwości użycia mikrofonu na początku szkolenia
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: Aleksandra Nowicka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/A/18/3
Oferta: 2020/2021
Priorytet: III - Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych