I/I/13 Word 2019 – praktyczne zastosowanie w pracy nauczycieli techniki i edukacji dla bezpieczeństwa

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
3
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-09-28
Opis:
Szkolenie w całości będzie miało charakter praktyczny. Wszyscy uczestnicy będą pracowali pod kierunkiem prowadzącego na uprzednio przygotowanych i udostępnionych plikach ćwiczeniowych. Ponadto każdy otrzyma stosowane instrukcje i karty pracy informujące o sposobie rozwiązania problemu i wyjaśnienia dotyczące wykonywanych działań. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość podstawowych funkcji edytora tekstów.
Zakres:
Wykorzystanie edytora tekstów w pracy nauczyciela. Formatowanie i ustawianie tekstu, wstawianie rysunków, kopiowanie formatów, własne punktory. Tabele, listy, sortowanie i sumowanie danych liczbowych. Tworzenie formularzy, testów jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Praca z urządzeniami wspomagającymi. Współpraca z innymi składnikami pakietu MS Office. Jakość materiałów edukacyjnych tworzonych w nowoczesnej szkole. Tworzenie zasobów szkolnych cyfrowych bibliotek przedmiotowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2020-09-28
Data zakończenia: 2020-09-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/I/13/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×