I/I/19 Wirtualny pokój zagadek: formularze Google i Microsoft

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-19
Opis:
Szkolenie rozpocznie się przedstawieniem aplikacji – formularzy Google i Microsoft, porównaniem ich funkcji i przedstawieniem możliwości zastosowania w praktyce podczas zajęć lekcyjnych i wychowawczych. Na podstawie informacji na temat formularzy Google oraz Microsoft przedstawione zostaną sposoby na tworzenie wirtualnego pokoju zagadek jako sposobu na uatrakcyjnienie zajęć prowadzonych zdalnie. W kolejnej części szkolenia uczestnicy będą mogli przećwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce podczas tworzenia własnych pokoi zagadek.
Zakres:
Funkcje formularzy Google i Microsoft. Możliwości zastosowania interaktywnych formularzy w praktyce szkolnej. Budowane wirtualnego pokoju zagadek (escape room).
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-01-19
Data zakończenia: 2021-01-19
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.30–16.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Joanna Hamiti
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/I/19/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: IV - Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych