I/F/3 Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie fizyczne
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania fizycznego rozpoczynający pracę w zawodzie oraz podnoszący kwalifikacje na kolejne stopnie awansu zawodowego.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-12-01
Opis:
Część teoretyczna szkolenia odbędzie się w formie interaktywnego wykładu. Uczestnicy zostaną zapoznani z przepisami, metodami i narzędziami niezbędnymi do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. W części praktycznej warsztatów uczestnicy przygotują przykładowe plany pracy, rozkłady i konspekty lekcji dostosowane do warunków ich pracy.
Zakres:
Podstawowe przepisy dotyczące przebiegu i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Metody i narzędzia wykorzystywane na lekcji. Plany pracy, konspekty lekcji. Rozwiązania metodyczne, organizacyjne i programowe.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-12-01
Data zakończenia: 2020-12-01
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Beyer-Michoń
Trener: Agnieszka Beyer-Michoń
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/F/3/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak