I/J/5 Uzyskanie certyfikatu – Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie (autoewaluacja)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, koordynatorzy zespołów, pedagodzy szkolni i przedszkolni ubiegający się lub należący do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-06
Opis:
W pierwszej części szkolenia przeprowadzona zostanie analiza narzędzi służących do autoewaluacji szkoły/placówki. W części drugiej omówiona zostanie procedura autoewaluacji – uczestnicy podejmą próbę przygotowana przykładowego raportu końcowego. Następnie przewidziana jest dyskusja nad dokumentacją niezbędną do uzyskania Certyfikatów Wojewódzkiego i Krajowego. Omówione zostaną wnioski końcowe. Na zakończenie przewidziana jest wymiana doświadczeń w zakresie działalności Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Zakres:
Procedura autoewaluacji. Dokumentacja obowiązująca szkoły i przedszkola ubiegające się o Certyfikat Wojewódzki i Krajowy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Ocena efektów działań. Przygotowanie raportu końcowego. Bank dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-11-06
Data zakończenia: 2020-11-06
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Majewska, Mariola Pipier
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/J/5/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak