I/J/7 Uczniowskie projekty edukacyjne

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów nauczania.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-21
Opis:
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani, za pomocą prezentacji multimedialnej, z założeniami i procedurami wdrażania metody projektu. Zostaną również przedstawione przykłady zrealizowanych projektów, posiadających walory edukacyjne.
Zakres:
Uczniowskie projekty edukacyjne w założeniach reformy programowej kształcenia ogólnego. Rodzaje projektów. Planowanie tematyki, celów i działań projektowych. Etapy i formy urzeczywistniania projektów. Kryteria oceniania uczniów. Zadania opiekuna uczniowskiego projektu edukacyjnego. Przykłady dobrych praktyk. Walory edukacyjne metody projektu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-10-21
Data zakończenia: 2020-10-21
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/J/7/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak