I/H/10 Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole średniej – wyzwania i praktyczne rozwiązania

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele trzeciego etapu edukacyjnego, wychowawcy, pedagodzy szkolni
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-04-30
Opis:
Szkolenie będzie miało formę interaktywnego wykładu, podczas którego uczestnicy zapoznani zostaną ze specyfiką pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz poznają sposoby wspierania rozwoju społecznego i edukacyjnego ucznia szkoły ponadpodstawowej ze spektrum autyzmu.
Zakres:
Specyfika pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu. Niebezpieczeństwa związane z dostosowaniami materiału i formami pracy. Optymalne sposoby wspierania rozwoju społecznego i edukacyjnego ucznia ze spektrum autyzmu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-04-30
Data zakończenia: 2021-04-30
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Mariola Stachura, Iwona Żmurko
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/H/10/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: III - Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych