I/A/3 Uczeń trudny – jak mu pomóc?

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-14
Opis:
Zajęcia rozpoczną się wykładem. W wyniku dyskusji stworzona zostanie lista sytuacji w pracy z uczniem z trudnościami w zachowaniu, wobec których czujemy się „bezradni”. Warsztatowo przećwiczone zostaną rozmowy z uczniami oraz wypracowane strategie udzielania pomocy uczniowi na terenie szkoły. Opracowane zostaną także działania na rzecz wspierania rodziny ucznia doświadczającego trudności.
Zakres:
Zaburzone zachowania i wynikające z nich problemy. Zasady i metody reagowania na zachowania „problemowe” ucznia. Tworzenie strategii udzielania pomocy uczniowi na terenie szkoły. Kompetencje nauczyciela na poszczególnych etapach realizacji strategii. Analiza przypadku ucznia. Program wspierania rodziny.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-12-14
Data zakończenia: 2021-12-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.30–19.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/A/3/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów