I/C/36 Uczeń a starożytni – antyk grecko-rzymski na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele i nauczycielki języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
9
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-13
Opis:
Warsztaty obejmą analizę wybranych tekstów antyku grecko-rzymskiego z podstawy programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz propozycje metod pracy, które nie tylko uatrakcyjnią uczniom obcowanie z tekstami kultury starożytnej, ale również umożliwią kształtowanie umiejętności egzaminacyjnych.
Zakres:
Kanon autorów starożytnych na lekcjach języka polskiego. Nowoczesne metody edukacyjne wspierające pracę z tekstami antyku grecko-rzymskiego. Wartość dydaktyczna i wychowawcza lektur pism starożytnych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-02-13
Data zakończenia: 2023-02-13
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 11.00–13.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Joanna Sadłowska
Trener: Joanna Sadłowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/36/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: III - Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy