I/D/8 Tylko jedynki – porozmawiajmy o ułamkach

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas IV-VIII.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-27
Opis:
W pierwszej części spotkania uczestnicy zapoznają się z prostym narzędziem jakim jest tabliczka mnożenia (znana każdemu) w innej odsłonie – do nauki skracania, porównywania i rozszerzania ułamków zwykłych. Następnie uczestnicy będą pracować z ułamkami egipskimi oraz kulistymi. Oba te zagadnienia są doskonałym wyjściem do odkrywania reguł i myślenia bardziej abstrakcyjnego w kontekście ułamków.
Zakres:
Wykorzystanie tabliczki mnożenia do nauki skracania, porównywania i rozszerzania ułamków zwykłych. Ułamki egipskie. Ułamki „koliste”.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-02-27
Data zakończenia: 2023-02-27
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–19.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/D/8/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VIII - Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów