I/D/35 Tydzień Mózgu w ZCDN-ie – Zioła i przyprawy jako źródła zdrowia i urody

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-03-19
Opis:
Nauczyciele zostaną zapoznani z zapisami podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotów przyrodniczych oraz ze scenariuszami i kartami pracy, a także innymi materiałami edukacyjnymi z zakresu różnorodności i jedności roślin. Następnie uczestnicy spotkania, w ramach wymiany doświadczeń, przedyskutują możliwe sposoby wykorzystania scenariuszy na zajęciach edukacyjnych.
Zakres:
Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa z obszaru nauk przyrodniczych. Wykorzystanie treści z zakresu różnorodności i jedności roślin w praktyce szkolnej. Materiały metodyczne do wykorzystania w pracy zdalnej i tradycyjnej. Przykłady dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniem zawodowym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-03-19
Data zakończenia: 2021-03-19
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Majewska, dr Magdalena Bihun
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/35/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej
Wakacje z ZCDN-em - oferta szkoleń od 27 czerwca do 1 lipca. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej. ×