I/L/3 Tydzień Mózgu w ZCDN-ie – Zabawy z książką w bibliotece a rozwój umysłowy dziecka

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Biblioteka szkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele bibliotekarze.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-03-16
Opis:
Szkolenie rozpocznie się wykładem, podczas którego omówiona zostanie rola zabawy w rozwoju umysłowym dziecka. Następnie nauczyciele zapoznają się z metodą KLANZY jako sposobem pracy z czytelnikiem. W drugiej części spotkania zaprezentowane zostaną przykłady ciekawych i twórczych gier oraz zabaw czytelniczych.
Zakres:
Rola zabawy w rozwoju umysłowym dziecka. Gry i zabawy kształtujące kompetencje czytelnicze dzieci. Metoda KLANZY jako sposób pracy z młodym czytelnikiem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-03-16
Data zakończenia: 2021-03-16
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.30–16.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Regina Czekała-Kil
Trener: Regina Czekała, Elżbieta Schwarz
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/L/3/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: III - Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
Wakacje z ZCDN-em - oferta szkoleń od 27 czerwca do 1 lipca. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej. ×