I/D/34 Tydzień Mózgu w ZCDN-ie – Edukacja przedmiotowa i promocja zdrowia w praktyce szkolnej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w tym biologii, innych przedmiotów przyrodniczych, wychowania fizycznego.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
6
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-03-18
Opis:
Nauczyciele zostaną zapoznani z zapisami podstawy programowej kształcenia ogólnego z biologii, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz ze scenariuszami i kartami pracy, a także innymi materiałami edukacyjnymi z zakresu promocji zdrowia. Następnie uczestnicy spotkania, w ramach wymiany doświadczeń, przedyskutują możliwe sposoby wykorzystania scenariuszy na zajęciach edukacyjnych.
Zakres:
Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa z obszaru nauk przyrodniczych. Rozwijanie kompetencji kluczowych. Wykorzystanie treści z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia w praktyce szkolnej. Scenariusze lekcji z uwzględnieniem kart pracy w edukacji zdalnej i tradycyjnej. Przykłady dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniem zawodowym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-03-18
Data zakończenia: 2021-03-18
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Anna Bazyluk, Agnieszka Beyer-Michoń, Małgorzata Majewska, Magdalena Stachel
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/34/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej
Wakacje z ZCDN-em - oferta szkoleń od 27 czerwca do 1 lipca. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej. ×