I/I/26 Tworzenie sprawdzianów online ze znakami matematycznymi w formularzach Google

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4 – 8.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-13
Opis:
W pierwszej części spotkania zostanie zaprezentowany krok po kroku sposób przygotowania sprawdzianu w formularzu Google, z wykorzystaniem jego różnych możliwości. Zaprezentowane przykłady pozwolą na odpowiedni wybór niezbędnych narzędzi do tworzenia klasówki z matematycznego punktu widzenia. W drugiej części szkolenia każdy stworzy własny sprawdzian i przeanalizuje go z perspektywy ucznia. Zostaną też przedstawione różne sytuacje niewskazane, a także wskazówki, jak ich uniknąć.
Zakres:
Tworzenie kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych dla matematyków w formularzu Google. Wykorzystanie dodatkowych możliwości aplikacji – symbole matematyczne.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-01-13
Data zakończenia: 2021-01-13
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 11.00–13.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. Uwaga – każdy uczestnik powinien mieć konto Google.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/I/26/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej
IV - Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych