I/I/15 Twoje dane – Twoja (i nasza) sprawa. Ochrona danych osobowych w szkole

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
11
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-09-22
Opis:
W części teoretycznej nauczyciele zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności, jak w prosty i zrozumiały dla uczniów sposób informować o przepisach i procedurach dotyczących ochrony danych osobowych w szkole. Uczestnicy dowiedzą się także, kiedy i na kim spoczywa obowiązek informacyjny. Uczestnikom szkolenia zostaną przekazane w formie elektronicznej specjalnie przygotowane i opracowane poradniki, dostęp do webinariów, które będą mogli wykorzystać podczas spotkań z uczniami lub rodzicami.
Zakres:
Akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce. Ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej. Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży. Monitoring wizyjny w szkole a podstawy prawne dotyczące obowiązku informacyjnego w szkole. Bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania – obowiązki administratora, dyrektora, nauczycieli i rodziców. Jak chronić swoje dane osobowe przygotowując zdalne lekcje i uczestnicząc w lekcjach online.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-09-22
Data zakończenia: 2020-09-22
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/I/15/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×