I/I/15 Twoje dane – Twoja (i nasza) sprawa

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, wychowawcy
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
12
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-01
Opis:
W części teoretycznej nauczyciele zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności, jak w prosty i zrozumiały dla uczniów sposób informować o przepisach i procedurach dotyczących ochrony danych osobowych w szkole. Uczestnicy dowiedzą się także, kiedy i na kim spoczywa obowiązek informacyjny. Uczestnikom szkolenia zostaną przekazane w formie elektronicznej specjalnie przygotowane i opracowane poradniki, dostęp do webinariów, które będą mogli wykorzystać podczas spotkań z uczniami lub rodzicami.
Zakres:
Akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce. Ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej. Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży. Monitoring wizyjny, edziennik, lekcje online, publikowanie wizerunku ucznia i nauczyciela. Bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania – obowiązki administratora, dyrektora, nauczycieli i rodziców. Jak chronić swoje dane osobowe przygotowując zdalne lekcje i uczestnicząc w lekcjach online.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-12-01
Data zakończenia: 2021-12-01
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/I/15/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów