I/C/21 TIK w nauczaniu języków obcych

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele języków obcych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
21
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-11-26
Opis:
W pierwszej części szkolenia uczestnicy uzyskają informacje na temat trendów i narzędzi w nauczaniu-uczeniu się za pomocą TIK-u, modeli wykorzystywania TIK-u w pracy z uczniami oraz korzyści i zagrożeń związanych z ich stosowaniem, a następnie wezmą udział w dyskusji obejmującej te zagadnienia. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z narzędziami TIK pomocnymi w realizacji celów lekcji, w tym z programami komputerowymi i aplikacjami internetowymi.
Zakres:
Znaczenie kompetencji informatycznych w kształceniu językowym. Sposoby wykorzystania kompetencji informatycznych w celu kształcenia umiejętności językowych. Prezentacja narzędzi online przydatnych do nauczania-uczenia się języka obcego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-11-26
Data zakończenia: 2021-11-26
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–18.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Pełech
Trener: Beata Pełech
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/C/21/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów