I/D/7 TIK na lekcjach matematyki

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas I-III, 4 – 8 i ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-20
Opis:
Adresatami spotkania są nauczyciele uczący matematyki. Spotkanie pozwoli na poznanie nowych aplikacji, które sprawdziły się u innych matematyków i są przez nich rekomendowane. Koncentrować się będziemy na takich narzędziach, które można wykorzystać w różnych sytuacjach i formach pracy – stacjonarnej i online. Przedstawione zostaną podstawowe zasady korzystania z dostępnych aplikacji, warsztat pracy nauczyciela matematyki, wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy. Wymiana dobrych praktyk i doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie TIK.
Zakres:
Podstawowe zasady korzystania z dostępnych aplikacji. Warsztat pracy nauczyciela matematyki. Wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy. Wymiana dobrych praktyk i doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie TIK.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-02-20
Data zakończenia: 2023-02-20
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 11.30–13.45 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w przededniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/H/7/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VII