I/H/9 Terapia dziecka ze spektrum autyzmu w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym z perspektywy rodzica

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele pierwszego etapu edukacyjnego, nauczyciele przedszkoli, wychowawcy, pedagodzy szkolni.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
22
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-04-19
Opis:
Szkolenie będzie miało formę interaktywnego wykładu, który będzie miał dwie części. W pierwszej uczestnicy przyjrzą się zestawom dydaktycznym do wykorzystania w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu oraz poznają etapy na drodze do rozpoczęcia nauki w szkole. W drugiej części uczestnicy dowiedzą się, jak wspierać rodziów w procesie dydaktycznym i w terapii dziecka oraz poddadzą refleksji trudności, które dzieci ze spektrum autyzmu muszą pokonać, by uzyskać samodzielność.
Zakres:
Zestawy dydaktyczne przydatne w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Etapy na drodze do rozpoczęcia nauki w szkole integracyjnej lub ogólnodostępnej. Wspomaganie rodziców w procesie dydaktycznym i terapii dziecka. Refleksje dotyczące pokonywania trudności na drodze do uzyskania przez dziecko samodzielności.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-04-19
Data zakończenia: 2021-04-19
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–17.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Karol Pietrzyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/H/9/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: III - Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych