I/C/3 Teksty ikoniczne na języku polskim i egzaminie ósmoklasisty

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-03-27
Opis:
Spotkanie będzie miało formułę wykładu interaktywnego, podczas którego przedstawione będą metody pracy z tekstem ikonicznym na lekcjach języka polskiego w odniesieniu do zagadnień egzaminacyjnych i nie tylko.
Zakres:
Tekst ikoniczny jako metoda interpretacji treści lektury. Propozycje ćwiczeń egzaminacyjnych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-03-27
Data zakończenia: 2023-03-27
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–18.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Organizacja Szkoleń ZCDN-u
Trener: Klaudia Szostak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/3/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: III - Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy