I/H/20 (T)edukacja. O roli grywalizacji w edukacji

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-01-26
Opis:
Zapraszamy na spotkanie dyskusyjne „(T)edukacja”. Dyskusję poprzedzi wspólne obejrzenie wystąpienia poświęconego grywalizacji w edukacji podczas konferencji Ted(x).
Zakres:
Współczesna edukacja. Wyzwania współczesnej oświaty. Nowoczesne działania dydaktyczne.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-01-26
Data zakończenia: 2023-01-26
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Spotkanie odbędzie się na platformie e-learningowej w godz.16.30–18.00. Link do platformy zostanie rozesłany pocztą elektroniczną w dniu szkolenia do zakwalifikowanych osób.
Prowadzący:
Koordynator: Marta Kostecka
Trener: Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/H/20/2
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VIII - Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów