I/D/17 Tangram to nie tylko układanka

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4 – 8
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-09-23
Opis:
W pierwszej części spotkania uczestnicy poznają budowę tradycyjnego tangramu. Następnie wykorzystane zostaną jego elementy do budowania pewnych figur. Po tej rozgrzewce uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania tanów na lekcjach matematyki do badania własności różnych figur. Poruszone zostaną zagadnienia pól figur, ich własności i proporcji.
Zakres:
Tworzenie własnego tangramu. Budowanie z tanów różnych figur. Badanie własności wielokątów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-09-23
Data zakończenia: 2020-09-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–19.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. Proszę przygotować kartkę (najlepiej dwie) A4 różnego koloru oraz nożyczki i przybory do pisania.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/17/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×