I/J/10 Szkolne pracownie techniczne w projekcie "Laboratoria Przyszłości"

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy szkół podstawowych i nauczyciele techniki.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
16
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-20
Opis:
W pierwszej części szkolenia przedstawione zostaną możliwości korzystania ze wsparcia finansowego w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. W części drugiej uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie wyboru mebli, urządzeń technicznych, wyposażenia stanowisk, narzędzi, sprzętu AGD, materiałów eksploatacyjnych oraz pomocy BHP pod kątem zapisów zawartych w podstawie programowej z techniki z uwzględnieniem europejskich norm bezpieczeństwa.
Zakres:
Pracownie techniczne i ich udział w budowaniu kompetencji politechnicznych uczniów szkół podstawowych. Reaktywacja pracowni technicznych z uwzględnieniem wsparcia finansowego udzielanego w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Wybór wyposażenia w zakresie podstawowym i dodatkowym. Katalog wyposażenia.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-10-20
Data zakończenia: 2021-10-20
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–17.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski, Witold Jakubek
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/J/10/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów