I/A/16 Szkolenie dla kierowników, liderów i dyrektorów szkół o Korpusie Solidarności. Program wolontariatu długoterminowego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy, liderzy, kierownicy reprezentujący placówki oświatowe.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-11-29
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od przestawienia podstawy prawnej organizowania wolontariatu w szkole. Następnie uczestnicy zapoznają się możliwościami współpracy w zakresie działań wolontariackich z innymi organizacjami/instytucjami. Poznają również metody i formy pracy z wolontariuszami oraz obowiązki organizatora wolontariatu.
Zakres:
Wolontariat w szkole – dlaczego warto? Aspekty prawne dotyczące organizacji wolontariatu w szkole. Formalności, dokumentacja: zgoda na wolontariat, plan pracy, regulamin. Co oferuje szkołom Korpus Solidarności?
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-11-29
Data zakończenia: 2021-11-29
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Przemysław Landowski
Trener: Przemysław Landowski, Katarzyna Michałek
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/A/16/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: II - Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro