I/C/5 Szkic i esej – tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-14
Opis:
Zajęcia podzielone będą na dwie części: w części teoretycznej (wykład interaktywny) uczestnicy powtórzą cechy szkicu i eseju, rodzaje akapitów, środków językowych i zabiegów pomagających uzyskać spójność tekstu. W części praktycznej będą analizować przykładowe szkice i eseje oraz formułując tezy, argumenty i wnioski. Wypracują także przykładowe plany dekompozycyjne i kompozycyjne do tekstów literackich i nieliterackich.
Zakres:
Pojęcie szkicu oraz eseju. Przyczyny kłopotów z komunikacją i porozumieniem między nauczycielami i uczniami. Formułowanie tez i hipotez, budowa i rodzaje argumentacji. Ćwiczenia w analizowaniu przykładowych akapitów, pisaniu planów kompozycyjnych i dekompozycyjnych oraz określaniu funkcji wybranych zabiegów językowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-01-14
Data zakończenia: 2021-01-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 12.00–13.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kondracka-Zielińska
Trener: dr Anna Kondracka-Zielińska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/5/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej