I/D/22 Systemy Informacji Geograficznej (GIS)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele geografii i informatyki, inni zainteresowani nauczyciele.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-30
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od przedstawienia pojęć związanych z Systemem Informacji Geograficznej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób powstają Systemy Informacji Geograficznej, jakie są najpopularniejsze technologi GIS oraz w jaki sposób można je wykorzystać w praktyce. W części praktycznej szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak można wykorzystać GIS w nauczaniu oraz przećwiczą wykorzystanie technologii GIS między innymi podczas tworzenia map online.
Zakres:
Pojęcia używane w GIS-ie. Dane GIS – skąd się biorą, gdzie je znaleźć. Wykorzystanie GIS w praktyce. Najpopularniejsze technologie GIS. Użyteczne mapy cyfrowe. GIS w codziennym życiu. Wstęp do użytkowania oprogramowania GIS. Obróbka danych (import, konwersja, edycja). Tworzenie własnej mapy do publikacji w internecie. Wykorzystanie map online w nauczaniu. „Zabawa” z GIS-em. Przyszłość i rynek pracy GIS.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-11-30
Data zakończenia: 2020-12-01
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsza cześć szkolenia odbędzie się 30 listopada w godz. 17.00–18.30; cześć druga: 1 grudnia w godz. 17.00–18.30. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na platformie e-learningowej.
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: Marcin Nejman, Marta Piechal – Witkowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/22/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: IV - Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych