I/D/35 Systemy Informacji Geograficznej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele geografii i informatyki, inni zainteresowani nauczyciele.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
6
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-04
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od przedstawienia pojęć związanych z Systemem Informacji Geograficznej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób powstają Systemy Informacji Geograficznej, jakie są najpopularniejsze technologie GIS oraz w jaki sposób można je wykorzystać w praktyce. W części praktycznej szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak można wykorzystać GIS w nauczaniu oraz przećwiczą wykorzystanie technologii GIS między innymi podczas tworzenia map online.
Zakres:
Pojęcia używane w GIS-ie. Dane GIS – skąd się biorą, gdzie je znaleźć. Wykorzystanie GIS w praktyce. QGIS – otwarte oprogramowanie i otwarte dane . Obróbka danych (import, konwersja, edycja). Analizy przestrzenne z wykorzystaniem lokalnych danych. Wykorzystanie map online w nauczaniu. Geocaching i inne GIS-owe rozrywki.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-12-04
Data zakończenia: 2021-12-04
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00-13.00. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na platformie e-learningowej.
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: Marcin Nejman, Marta Piechal – Witkowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/D/35/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: Brak