I/C/20 Strategie komunikacyjne w nauczaniu języków obcych

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języków obcych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
21
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-06
Opis:
Szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej. Na wstępie zostaną omówione strategie komunikacyjne. Następnie uczestnicy przeanalizują sposoby radzenia sobie z niedoborem środków leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w procesie komunikacji w języku obcym. W drugiej części szkolenia podane zostaną cechy i przykłady treningu strategicznego. Uczestnicy wskażą zalety stosowania strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych w nauczaniu i uczeniu się języka obcego.
Zakres:
Przegląd i omówienie strategii komunikacyjnych. Radzenie sobie z niedoborem środków leksykalnych i konstrukcji gramatycznych. Cechy i przykłady treningu strategicznego. Zalety stosowania strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych podczas lekcji i poza lekcjami.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-10-06
Data zakończenia: 2021-10-06
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–19.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Pełech
Trener: Beata Pełech
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/C/20/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów