I/H/3 Spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm, zespół Aspergera)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-04-14
Opis:
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, czym jest autyzm i czym się różni od zespołu Aspergera. Poznają proces diagnozy i charakterystyczne zachowania dzieci autystycznych. W czasie szkolenia zastosowane zostaną takie metody, jak: burza mózgów, dyskusja kierowana, metoda plakatowa. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz filmów edukacyjnych.
Zakres:
Definicja, przyczyny i diagnoza spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera). Najczęściej występujące zachowania u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. Zaburzenia współwystępujące z autyzmem. Różnice między autyzmem a zespołem Aspergera. Metody pracy
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-04-14
Data zakończenia: 2021-04-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/H/3/3
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak