I/I/23 Smartfon na każdej ławce

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich przedmiotów.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-14
Opis:
Szkolenie odbędzie się w formie interaktywnego wykładu, składającego się z dwóch części. W pierwszej części uczestnicy zostaną zapoznani z zagrożeniami płynącymi z obecności urządzeń mobilnych w szkole oraz ich wpływem na zachowanie uczniów. W drugiej części nauczyciele poznają sposoby na ciekawe wykorzystanie smartfonów podczas zajęć lekcyjnych.
Zakres:
Zagrożenia płynące z obecności urządzeń mobilnych w szkole i ich wpływ na uczniów. Kultura korzystania z urządzeń elektronicznych. Sposoby na wykorzystanie smartfonów podczas lekcji.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-01-14
Data zakończenia: 2021-01-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 11.00–12.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Karol Pietrzyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/I/22/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: IV - Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych