I/G/3 Skuteczna komunikacja w pracy doradcy zawodowego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Doradcy zawodowi, nauczyciele pełniący funkcję doradców zawodowych, nauczyciele wychowawcy.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-18
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od omówienia pojęcia komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pojęć: komunikat, mowa werbalna, niewerbalna, bariery komunikacyjne. Uczestnicy przedstawią konkretne przykłady komunikatów, rodzajów mów i barier. Następnie opracują sposoby pokonywania barier komunikacyjnych w pracy z uczniem i rodzicem. Dowiedzą się, jakie metody i techniki pracy stosować, aby radzić sobie w trudnych sytuacjach. Nauczyciele zostaną zaznajomieni z nowoczesnymi metodami komunikacji – zasada FUKO. Metody stosowane w czasie szkolenia: prezentacja multimedialna, burza mózgów, dyskusja kierowana, metoda plakatowa, rozwiązywanie studium przypadków.
Zakres:
Komunikacja interpersonalna, mowa werbalna i niewerbalna oraz bariery komunikacyjne. Skuteczność w komunikacji. Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych w pracy doradczej z uczniem oraz rodzicem. Nowoczesne metody komunikacji na przykładzie FUKO.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-11-18
Data zakończenia: 2020-11-18
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kacała
Trener: Agnieszka Kacała
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/G/3/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak