I/G/1 Skuteczna autoprezentacja sposobem na osiągnięcie celów zawodowych

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-14
Opis:
Warsztaty rozpoczną się od zdefiniowania pojęcia „autoprezentacja” i zwrócenia uwagi na najważniejsze jej elementy. Omówione zostaną sposoby komunikowania się z otoczeniem wykorzystywane w autoprezentacji. Następnie uczestnicy obejrzą materiały dydaktyczne, w których prezentowane będą techniki i metody wystąpień publicznych. Każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów/zadań, na podstawie których dokona autoprezentacji.
Zakres:
Definicja autoprezentacji. Metody prowadzenia wystąpień. Metody komunikacji.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-12-14
Data zakończenia: 2021-12-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kacała
Trener: Agnieszka Kacała
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/G/1/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: V - Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności