IV/19 Sieć współpracy i doskonalenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4-8.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
20
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-02-01
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od zaprezentowania dostępnych tablic online gotowych do wykorzystania w nauczaniu zdalnym i zwrócenia uwagi na tablice dające możliwość wykorzystania znaków matematycznych. Następnie zostaną zaprezentowane i omówione trzy z nich. W drugiej części spotkania przedstawione zostaną zasady tworzenia różnego rodzaju sprawdzianów w formularzu google.
Zakres:
Tworzenie sprawdzianów online w formularzu google. Przedstawienie i omówienie możliwości tablic: DRAW CHAT, HEY HI, IDROO. Pokazanie zalet i wad tych narzędzi.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-02-01
Data zakończenia: 2021-02-01
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–18.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/IV/19/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej
IV - Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych