IV/19 Cyrkiel i linijka – narzędzia wspomagające w codziennej pracy nauczyciela matematyki

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
6
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-05-19
Opis:
Sieć prowadzona będzie zarówno na platformie edukacyjnej, jak i stacjonarnie – harmonogram spotkań zostanie ustalony z uczestnikami na pierwszym spotkaniu. Adresatami sieci są nauczyciele matematyki szkół podstawowych. Proponowane podczas spotkań rozwiązania i wymiana doświadczeń pozwolą na wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Spotkania stacjonarne i online –zapoznawanie z różnymi metodami i pracy na lekcjach matematyki, przybliżenie różnych form pracy. Wymiana doświadczeń
Zakres:
Poznanie i nauka tworzenia materiałów przydatnych do pracy na geometrii.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-05-19
Data zakończenia: 2021-05-19
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie otwarte jest również dla nauczycieli, którzy nie biorą czynnego udziału w spotkaniach Sieci. Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–19.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/IV/19/4
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej