IV/19 Sieć współpracy i doskonalenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4-8.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-24
Opis:
Sieć prowadzona będzie zarówno na platformie edukacyjnej, jak i podczas spotkań stacjonarnych – harmonogram spotkań zostanie ustalony z uczestnikami na pierwszym spotkaniu. Adresatami sieci są nauczyciele matematyki szkół podstawowych. Spotkania pozwolą na ułatwienie startu w sferze edukacji i tworzenie własnego warsztatu pracy. Spotkania stacjonarne i online –zapoznawanie z różnymi metodami i pracy na lekcjach matematyki, przybliżenie różnych form pracy. Wymiana doświadczeń
Zakres:
Podstawowe dokumenty w szkole. Warsztat pracy nauczyciela matematyki. Aktywizujące metody pracy na lekcji. Wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy. Wymiana dobrych praktyk i doskonalenie kompetencji zawodowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-10-24
Data zakończenia: 2020-10-24
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych od organizatora, termin spotkania „Sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych”, zaplanowanego na 10 października, został przełożony na 24 października. Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się w godz. 10.00–11.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/IV/19/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej