IV/7 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania fizycznego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie fizyczne
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania fizycznego
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-05-18
Opis:
Podczas pierwszego spotkania zostaną rozpoznane zasoby i potrzeby uczestników, ustalone cele, harmonogram pracy i plan działań na platformie. Nauczyciele będą mieli także możliwość integracji. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy sieci będą się dzielić doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami oraz będą tworzyć nowe rozwiązania. W ramach sieci odbędą się także spotkania z ekspertami.
Zakres:
Tworzenie planów i programów. Wypracowanie wspólnej bazy ciekawych rozwiązań. Stworzenie banku pomysłów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 12 (3x4h)
Data rozpoczęcia: 2021-05-18
Data zakończenia: 2021-05-18
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Ostatnie spotkanie sieci odbędzie się w godz. 16.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Beyer-Michoń
Trener: Agnieszka Beyer-Michoń
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/IV/7/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak