IV/5 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli techniki

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele techniki
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
17
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-01
Opis:
Pierwsza część zajęć warsztatowych poświęcona będzie: posługiwaniu się narzędziami i sprzętem technicznym, dostrzeganiu wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka, rozwijaniu kreatywności technicznej. W drugiej części zostanie omówiona możliwość wprowadzenia innowacji. Podjęta będzie również próba opracowania przykładowego (uniwersalnego) rozkładu materiału. Opracowane rozwiązania zostaną opublikowane na witrynie ZCDN-u z uwzględnieniem praw autorskich.
Zakres:
Wymiana doświadczeń dotyczących organizacji pracy oraz wyboru zadań praktycznych przeznaczonych do realizacji w ramach lekcji techniki w „warunkach klasy szkolnej”. Tworzenie wykazu/zestawu prac możliwych do wykonania na lekcjach techniki w klasach IV–VI. Sposoby rozwiązywania problemów krok po kroku. Opracowanie wykazu tematów zajęć realizowanych metodą projektu. Przygotowanie wytycznych dotyczących tworzenia pracowni technicznych w szkole.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 20
Data rozpoczęcia: 2020-10-01
Data zakończenia: 2020-10-01
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się w godz. 17.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/IV/5/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak