III/9 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii – „Historia na czasie” poświęcona metodom angażującym ucznia w czasie lekcji

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele historii.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-03-09
Opis:
Praca sieci zaplanowana jest na spotkania cykliczne w formule online poświęcone metodom angażującym uczniów w czasie lekcji z uwzględnieniem specyfiki nauczania historii. Nauczyciele będą dzielić się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie stosowania metod pracy z uczniami.
Zakres:
Nowoczesne metody i narzędzia edukacyjne wykorzystywane w nauczaniu historii.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-03-09
Data zakończenia: 2023-03-09
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Kolejne spotkanie Sieci odbędzie się na platformie e-learningowej w godz.16.30–18.00. Link do platformy zostanie rozesłany pocztą elektroniczną w dniu szkolenia do zakwalifikowanych osób.
Prowadzący:
Koordynator: Wiktoria Knap
Trener: Wiktoria Knap
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/III/9/2
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VIII - Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów