IV/11 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli geografii w szkołach podstawowych

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele geografii.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-10
Opis:
Zajęcia sieci odbędą się w pięciu sesjach. W trakcie zajęć wprowadzających rozpoznane zostaną oczekiwania uczestników, a na ich podstawie wypracowany zostanie szczegółowy program oparty na nakreślonych w celach i treściach zagadnieniach. Następnie odbędą się dwa warsztaty przedmiotowo-metodyczne poświęcone metodom nauczania geografii w szkole podstawowej oraz zagadnieniom związanym ze współczesnymi zagrożeniami dla środowiska przyrodniczego. Nauczyciele opracują scenariusze zajęć aktywizujących uczenie się uczniów i budujących postawę odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska. Część zajęć będzie się odbywać za pośrednictwem platformy e-learningowej.
Zakres:
Różnorodne metody i techniki stosowane w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Badawcze podejście do nauczania geografii oparte na ciekawości poznawczej uczniów. Środki dydaktyczne i materiały edukacyjne – wyposażenie pracowni geograficznej i warsztat metodyczny nauczyciela. Indywidualizacja procesu nauczania geografii i kształcenie kompetencji kluczowych. Aktualne problemy i wyzwania edukacji ekologicznej w kontekście nauczania geografii.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 20
Data rozpoczęcia: 2021-12-10
Data zakończenia: 2021-12-10
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie Sieci odbędzie się w godz. 15.30–18.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/IV/11/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: Brak