IV/4 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli fizyki

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
6
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-07
Opis:
Zajęcia sieci odbędą się w pięciu sesjach. Podczas zajęć wprowadzających poznane zostaną oczekiwania uczestników i wypracowany zostanie program oraz harmonogram. Następnie odbędą się dwa warsztaty metodyczno-merytoryczne. W trakcie sieci nauczyciele opracują scenariusze i karty pracy do wybranych przez siebie tematów. Materiały te zostaną przedstawione podczas piątej sesji podsumowującej sieć. Część zajęć sieci odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Moodle.
Zakres:
Analiza i zastosowanie nowoczesnych metod i technik w nauczaniu fizyki na różnych etapach edukacyjnych. Scenariusze zajęć edukacyjnych, karty pracy, zestawy zadań utrwalających i ćwiczeniowych. Indywidualizacja procesu nauczania fizyki. Wyposażenie pracowni – pomoce i materiały edukacyjne przydatne w nauczaniu fizyki. Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie nauczania fizyki według nowej podstawy programowej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 19
Data rozpoczęcia: 2020-11-07
Data zakończenia: 2021-01-15
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Spotkanie Sieci odbędzie się w godz. 11.00–13.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w przededniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/IV/4/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej