IV/6 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa uczący w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
6
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-02-24
Opis:
Spotkania sieci będą realizowane na dostępnych platformach on-line. W trakcie spotkań z przedstawicielami służb miejskich powstaną krótkie relacje, które za zgodą autorów będą mogły być opublikowane również w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zaprezentowane zostaną różne sposoby rozwiązań konkretnych sytuacji problemowych.
Zakres:
Instrukcje, materiały i wystąpienia służb miejskich oraz informacje na temat ich zadań i działań. Publikacja na platformie Moodle lub kanale YouTube opracowanych materiałów cyfrowych w celu wspomagania zajęć dydaktycznych. Wy-korzystanie zasobów portali i dostępnych źródeł. Zasady realizacji działań innowacyjnych i projektów na lekcjach EDB.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 14
Data rozpoczęcia: 2021-02-24
Data zakończenia: 2021-06-09
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Spotkanie sieci odbędzie się 9 czerwca o godz. 16.00
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/IV/6/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak