IV/3 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biologii

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-25
Opis:
Pierwszy moduł szkolenia poświęcony będzie prezentacji nowoczesnych form, metod i technik nauczania biologii. Część praktyczna to konstruowanie obudowy metodycznej, przygotowanie scenariuszy zajęć, kart pracy i zadań dla ucznia do pracy w szkole i poza jej terenem. Przedyskutowane zostaną zasady pracy i wsparcie metodyczne w procesie diagnozowania i indywidualizacji pracy z uczniem. W ostatniej części szkolenia uczestnicy podzielą się swoimi osiągnięciami i doświadczeniem w pracy zawodowej.
Zakres:
Zastosowanie nowoczesnych form, metod i technik w nauczaniu biologii na poszczególnych etapach edukacyjnych. Scenariusze zajęć edukacyjnych oraz karty pracy, zadania utrwalające i ćwiczeniowe. Indywidualizacja procesu nauczania. Obudowa metodyczna, pakiety edukacyjne. Wymiana doświadczeń w zakresie nauczania biologii w warunkach pracowni biologicznej i w terenie. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 16
Data rozpoczęcia: 2021-01-25
Data zakończenia: 2021-01-25
Adres: -
Sala: sala konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Spotkanie sieci odbędzie się w godz. 15.30 –18.00. na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu spotkania otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/IV/3/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak